Her kommer nissetoget. Det er laget med selection som er i denne zip-filen
laget med Psp 7.

Vi begynner med en image p 900 x 500, transparent. Den er stor men vi tar resize til slutt.
Husk lagre ofte.

Nytt layer, vi kaller det lok. G til selections/ load from disc og pne lok.sel filen. Fyll denne med sort farge. Deselect.

Nytt layer , tak. pne tak filen. Fyll med 008000. G til selections / Invert, deretter Effects / 3Deffects / Drop Shadow med flg. innstillinger:
vertical 1 , Horisontal 1 , opacity 100, Blur 45,7 og color 404040
Deselect

Nytt layer, pipe1. pne pipe1 filen . Farge invert og drop shadow som tak men blur p 21. Deselect.

Nytt layer, pipe2. pne pipe2 filen. Fyll med C00000. Invert og shadow som pipe1 men color 800000. Deselect.

Nytt layer, front. pne front filen. Farge, invert og shadow som pipe2. Deselect.
Lagre.

Nytt layer hjul 1. pne hjul 1 filen. Fyll med 808080. Invert og drop shadow som lok men color 404040. Deselect.

Nytt layer, hjul 2. pne hjul 2 filen. Fyll med C00000. Invert og shadow som hjul 1 men color 800000. Deselect.

Nytt layer, hjul3. pne hjul3 filen . Farge, invert og shadow som hjul 1. Deselect.

Nytt layer, hjul 4. pne hjul4 filen . farge invert og shadow som hjul2. Deselect.

Nytt layer pynt. pne pynt filen. Fyll med F1BC69. Invert og shadow som fr sist men color C98923. Deselect.

Nytt layer, feste. pne feste filen. Farge, invert og shadow som pynt, men blur 21. Deselect.
Lagre

Nytt layer, ansikt.Flytt layer under lok layer.pne ansikt 1 filen. Fyll med F0C6C6. Invert. Shadow som fr blur 21 og color E48A8A. Deselect.

Nytt layer, lue. pne lue filen.Fyll med C00000. Invert og shadow som fr men blur 45,7 og color 800000. Deselect. P samme layer lag dusk med farge C00000 og draw size 5. og streker p lue draw size 2, farge 800000.

Nytt layer, kropp. Flytt under ansikt layer.pne kropp 2 filen. Fyll med 0000C0, Invert og shadow som sist men color 000080. deselect.

Nytt layer yne. Ta airbrush 15 og forgrunnsfarge 000080, Sett to yne. Ta effects / innerbevel, preset round og bruk innstillingerne til psp.Deselect.

Nytt layer, nese og munn.Ta draw 2, nese sort og munn rd.

Nytt layer kinn. Ta airbrush 20, farge E89090. sett to kinn og ta effects / Blur / Gaussian blur 6.
N er vi her
Ta merge visible og resize til 50 %. N kan du spare som tube.Dette gjres slik Fil / Export / Pictures Tube , da kommer opp denne

skriv inn tube name og ok, da kan du ta den frem nr vi skal lage hele toget.

N over til vognene