Her har vi nissegutt som er ute med grøten. Den er første gang gjort i Psp 7 ,
 men jeg har siden laget den om med Psp 9.
Den er laget med selection som er i denne
zip filen .
Åpne selction i Psp's Selection mappe.
Jeg har også lagt en Preset shape og  Style lines i zip
Legg shapes i Psp's Preset shape mappe og
Style line i Style lines mappen.
Til håret er brukt Eye Candy 2000

1.

Vi begynner med en image på 800 x 900. Den er stor men vi forminsker den siden.

Nytt layer, ansikt. Forgrunnsfarge #ebb473.
Gå til selection / load from disk,
åpne ansikt sel filen. Fyll.
Ta Selection / Float og deretter
Effects /3D effect / Cut Out med flg. innstillinger.


Deselect.

2.

Nytt layer, øre. Flytt dette layer under ansiktlayer.
Åpne øre filen. Farge, Float og cut Out som ansikt,
 men blur settes til 13.6.
 Deselect.

3.

Nytt layer, øje. Forgrunnsfarge hvit. Åpne øje 1 filen og fyll.
Deselect.

4.
Nytt layer øje 2. Forgrunnsfarge #474cd0.
Åpne øje 2 filen og fyll.
Ta Effects / 3D effect / innerbevel.
 


Deselect.
Layer Merge Down.m

Høyreklikk layer og velg duplicate.
Ta mover og flytt øjet på plass.

5.

Nytt layer, nese og øjebryn. Forgrunnsfarge #a35807 bakgrunnsfarge null.
Ta Pen Tool, freehand size 2, tegn noen streker.

Nytt layer munn. Forgrunnsfarge #c00100
 Pen Tool, freehand size 2 ,tegn munn.

6.

Nytt layer, kinn. Forgrunnsfarge #de7171, Bruk Paint Brush Round:,

 
Deselect.

7.

Nytt layer, hår. Foreground #c4660a .
Åpne hår file og fyll.
Ta Eye Candy / Fur med flg. innstillinger


Deselect.

8.

Nytt layer. lue. Forgrunnsfarge #ec4242.
Åpne lue filen og fyll. Ta Float og Cut Out  som ansikt,
men sett blur til 45,7 og farge #c21c1c.
 Deselect.

9.

Nytt layer, dusk. Forgrunnsfarge #c00000.
Pen Tool, freehand 6. Tegn noen løkker i enden av luen.
Sett Pen tool til2 og lag streker på luen.
Nå er hodet ferdigt

Merge visible og kall hode.

Nå til kroppen

10.

Nytt layer, bole. Forgrunnsfarge #cfac87.
Åpne bole filen og fyll.
Float og cut Out som ansikt, men blur 45,7 og farge #af7a47.
Deselect.

11.

Nytt layer, mønster. Forgrunnsfarge #795735, bakgr. null.
Ta Pen tool, linestile Whip size 1,25 og tegn linjer på bolen.
Kommer du utenfor, så stå på bole layer.
Selection
All/Float/Invert. Så på Mønster Layer - Edit/Cut.
Deselect.

12.

Nytt layer, bukser. Forgrunnsfarge #40437c.
Åpne bukse filen og fyll.
Float og Cut Out som sist, men farge #000040.
 Deselect.

13.

Nytt layer venstre sele.
Åpne v.sele filen og fyll.
Farge, Float og Cut Out som bukse men blur 14,8.
 Deselect.

14.

Nytt layer, høyre sele.
Åpne h.sele filen og fyll, resten som v.sele.
 Deselect.

15.

Nytt layer, venstre sko. Flytt layer under bukselayer.
 Forgrunnsfarge #404040. Åpne v.sko filen og fyll.
Deselect.

16.

Nytt layer, høyre sko. Opne h.sko file og gjør som v.sko.
Deselect.

17.

Active topp layer, nytt layer, halskant. Forgrunnsfarge #cfac87.
Åpne halskant1 filen og fyll.
 Float og cut Out som bole men color #af7a47 blur 14.8.
Deselect.
Nytt layer, mønster som mønster på bole.

18.

Nytt layer venstre vott. Forgrunnsfarge #808080.
 Åpne venstre.vott filen og fyll. Float og Cut Out som sist men farge #444444.
 Deselect.

19.

Nytt layer mønster. Forgrunnsfarge stengt, bakgrunnsfarge #444444.
 Bruk Preset shapes, flower 7 og dra ut en blomst.Ta Paint brush 6 og sett noen prikker.

20.

Nytt layer, gryte. Forgrunnsfarge #444444.
Åpne gryte 1 filen og fyll.
Float og Cut Out som før men blur 45,7 og farge sort.
 Deselect.

21.

Nytt layer, grøt. Forgrunnsfarge hvit.
 Åpne groet 1 filen og fyll.
Deselect.

22.

Nytt layer ris, Forgrunnsfarge #c0c0c0.
Åpne groet 2 filen og fyll.
 Her kan det hjelpe og forstørre litt.
Deselect.

23.

Nytt layer hank. Forgrunnsfarge #44444.
Åpne hank filen og fyll.
Float og cut Out som gryte men sett Blur 5.
Deselect.

24.

Nytt layer , sleiv. Forgrunnsfarge #ca8d52.
Åpne sleiv filen og fyll.
Float og cut Out:


 Deselect.
 På samme layer lag strek med Pen Tool 1, freehand
foregrunn farge #6c4c30 bakgrunn stengt.

25.

Nytt layer høyre vott. Forgrunnsfarge #808080.
Åpne h.vott filen og fyll.
Float og Cut Out:


 Deselect.

26.

Nytt layer , mønster, som på venstre vott.
 Zoom opp litt og bruk viskelær og fjern litt av votten foran hanken.

 

Nå er vi ferdig og nissen kan gå ut med grøt.
Håper det har gått bra
.