Her kommer det en animert hjerte tag jeg har laget
nå her til jul.

Det er ikke tillatt at vidersende eller lagre denne tutorialen
på noen web sider.
Det er min egen ide, og noen likhet med andre tutorialer er uforskyldt.

Jeg har brukt PSP 9, men andre versjoner går fint.

Av materialer er brukt:
1 mask og 1tube alle funnet på nettet, zip her.
1 hjerteshape.
Det er også mulig å bruke egne tuber.

Også brukt Animation Shop.

Åpne opp PSP og åpne tuben og masken her.
Minimer tuben.
Sett foreground til #265b35,
Da kan vi begynne.

1.

File/New Image 500 x 500 transparent.
Fyll med foregound farge.
Høyreklikk på layer og velg - New Mask Layer/From Image.
Da kommer denne opp:Her trykker du på pilen og finner Holly03ms.
Sjekk i invert og trykk OK.
 I layerpalett, høyreklikk på Group Raster og merge group.
 

Nå skal vi få vekk firkanten i midten.
Selection Tool/Freehand Selection:


Sett til Point to Point, feather0:


Lag nå en selection rundt den grønne firkant:


Trykk delete på tangentbordet. Er det noen rester av strek igjen,
så bruk eraser forsiktigt.

Effects/3D effect/Drop Shadow:

2.

Sett foreground til #800000.
Gå til Preset Shape. Her finner du Heart 1 shape,
sett width til 25, sjekk i anitialias og vector:

Lag nå et hjerte oppå masken slik:


Høyreklikk layer og - Convert to Raster Layer.
Effects/3D effect/Drop Shadow.

3.

I layerpalett duplicate hjertelayer x 2.
Rename disse layer h1, h2, h3.
Lukk nå alle layer unntatt h1. Aktiviser dette layer.

.
Adjust/Add/Remove noise/Add Noise og sett til 25,
sjekk i Random ikke sjekk Monochrome:


Steng dette layer og åpne og aktiviser h2.
Add Noise men sett til 35. Lukk layer.
Åpne og aktiviser h3. Add Noise sett til 20.

4.

Åpne alle layer og aktiviser h3.
Åpne tuben Edit/Copi. lukk tuben.
På hjerteimagen, Edit/Paste as New Layer.
Image/Resize 85 % ikke sjekk i All Layers Resize.:


Effects/3D effect/Drop Shadow.

5.

Duplicate dette layer x 2 og rename til
T1, T2, T3.
Gå til Group raster layer. Duplicate også dette x 2.
Rename til m1, m2, m3. Nå lukker vi alle layer unntatt
m1, h1 og t1:


merge visible og lukk dette layer.
Åpne m2, h2, t2 . Merge visible og lukk.
Åpne m3, h3, t3. Merge visible.
Nå åpner vi alle layer. File/Sav As og lagre som PSP Image:

Nå skal vi åpne Animation Shop.
File/Jasc Software Products/Launch Animation Shop:

6.

I Animation Shop åpner vi tag'n vi lagret.
File Open Animation.
Se på animationen her :


Ser den bra ut, så går vi og resizer.
Animation/Resize Animation og sett til 75 %.
File/Save As. Lagre som Gif.

Vi er nå ferdige. Jeg håper det gikk greit.
du er velkommen til å maile meg.

Denne tutorialen er laget av meg ©Birgit
November 2009.


Juleside   ~  ~  ~   Home