Her kommer nissejenta med sirupssnipper.
Denne er laget etter en tegning jeg har scannet inn.
Jeg har brukt Psp 9, men andre versjoner går bra.
Det er brukt selections, som ligger i denne zip-file.
Jeg legger selction i en egen mapp og setter dem inn
i Psp under Preference/file locations/Selections.
Det er også en zip-file med tuben rope. Ikke alle versjoner har den.
Legg den i tubemappen. Har også lagt i phone pale pattern.
Denne kan åpnes i Psp, hvis ikke du vil ha den i pattern-mappa.

Her er de fargerne jeg har brukt. Høyre klikk og lagre.
Åpne den i psp, da er det bare å bruke dropper på fargen.

Da begynner vi med en Image på 570 x 518 tranparent.

Nytt layer, ansikt. Finn selfilene og åpne bj-nisseansikt
Sett forgrunn til nr. 3 (#dab1a4) og fyll.
Selection/Float deretter
Effects/3Deffect/CutOut med disse innstillinger:


vert. -4, horiz. 4, opacity 100; blur 15 og farge nr. 2 ansikt.
Deselect.

Nytt layer hals. Flytt under ansikt layer.
Åpne  bj-nissehals.
Sett forgrunn til nr. 5. CutOut som ansikt,
men sett color nr. 6
Deselect.

Nytt layer, venstre flette. Åpne bj-nisseflette-venstre.
Forgrunn nr. 7 og fyll.
CutOut som før men sett blur til 8 og farge nr.8
Deselect

Nytt layer, høyre flette. Åpne bj-nisseflette-right.
Fyll og CutOut som venstre flette.
Deselect.

Nytt layer venstre arm, flytt under høyre flette
. Åpne bj-nissearm-venstre.
Forgrunn nr. 5. Fyll og CutOut som hals.
Deselect.

Nytt layer. høyre arm. Åpne bj-nissearm-right.
Fyll og CutOut som v.arm.
Deselect.

LAGRE

Nytt layer, kjole, flytt under høyre arm.
Åpne bj-nissekjole og fyll som arm.
CutOut men sett vert. -17, horiz. -10 og blur 20.
Deselect.

Nytt layer, forkle. Åpne bj-nisseforkle.
Fyll med hvit. CutOut vert.-5, horiz.2, blur 15
og color c0c0c0.
Deselect.

Sånn ser layerpaletten  og jenta ut nå:

   

Stå på øverste layer, nytt layer  , nisselue.
Åpne bj-nisselue. Forgrunn nr. 1 og fyll.
CutOut: vert. -8, horiz. 8, blur 20 color nr. 2.
Deselect.

Nytt layer venstre vott. Åpne bj-nissevott-venstre.
Fyll med nr. 1, CutOut: vertc.-4, horiz. 2, blur 15,
color nr.2.
Deselect.

Nytt layer høyre vott. Åpne bj-nissevott-right.
Fyll og CutOut som venstre.
Deselect.

Nytt layer venstre hjerte, flytt under v.vott layer.
Forgrunn nr. 9, Fyll. CutOut som vott, men sett
color nr. 10.
Deselect.

Nytt layer, høyre hjerte. Åpne bj-nissehjerte-righthand.
Fyll og CutOut som venstre hjerte.
Deselect.

LAGRE

 Nytt layer, bøtte, flytt under høyre hjerte.
Åpne bj-nissebut. Finn Phone Pale Pattern og sett
forgrunn til pattern, angle 76, scale 100 og fyll.
CutOut vert. -6, horiz. 8, blur 25, color #3f2623.
Deselect.

Nytt layer, bøttekant. Åpne bj-nissebut-kant.
Fyll med nr. 9. Ta innerbevel:


Deselect.
Lukk layer med høyre hjerte. Ta Magic Wand inni i ringen og selecter.
Nytt layer, flytt under bøtte. Fyll med pattern, angle 115.
Gå til Selection/Modify/expand og sett til 2.
Deretter Adjust/Brightnes/Contrast, sett her
Brightnes 20 og contrast 0.
Deselect. Åpne høyre hjerte layer igjen.

Nytt layer, hjerter. Åpne bj-nissehjerter.
Forgrunn nr. 9, fyll.
CutOut ver. -4, horiz. 2, blur 15, color nr. 10.
Deselect.

Nytt layer, tau. Åpne bj-nissebut.ring1
Finn tuben Rope, sett scale 40 og fyll markeringen
helt med den. Drop Shadow, vert. 4, horz. 0, opacity 29
blur 5.

På samme layer, åpne bj-nissebut-ring2
Fyll denne også med Rope. Ta Drop Shadow .
Deselect.

Nytt layer, venstre tresko. Åpne bj-nissetresko-venstre.
Fyll med svart. Ta innerbevel som kant.
Deselect.

Nytt layer, høyre tresko. Åpne bj-nissetresko-right.
Fyll med svart og ta innerbevel.
Deselect.

LAGRE.

Nå skal vi over til detaljene.
Vi begynner med øynene. Jeg har lagtmed et øye
eller du kan lage et selv med selection og innerbevel.
Bruker du mitt så ta copi og paste as new layer.
Plaser med mover. Duplicat og flytt på plass.
For nese og munn brukes Pen tool /Freehand width 1.
forgrunn #663f35 bakgr stengt.
Kinn, paint brush, size 25, hardness 25, step 25
color#d4787f. Sett en dott.

Så er det streker på lue, votter ermer  og kjole.
Her er det også Pen tool/Freehand width 1
Først farge nr. 2 på lue og votter.
På hals, ermer og kjole farge 6.
Forkle c0c0c0
Hår  nr 8

Hjerter, mandler , bakgrunn hvit, forgrunn null
Da skulle det være så nogenlunde som dette.Da er vi ferdige . Resize 85% og lagre som gif.

Håper det har gått greit, ellers mail meg

Denne tutorialen er laget av meg
November 2008


Tutorialer   ~   ~  ~   Home

Julestuen